Party: Social Bedroom

> >

Party: Social Bedroom

Audra po kaldra šį penktadienį minkštoje Social Bedroom'o lovoje.
________________________________________
Griaustiniu griaus ir žaibais iš už pulto blyksės:

Calli
Rushkeys
Marius Dan

Bus šilta, tamsu ir svaigu.
________________________________________
0 €
Studija pasilieka teisę neįleisti nepageidaujamų asmenų be papildomo paaiškinimo.